บุญเป็นเรื่องอจินไตย

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2557

 

 

  บุญเป็นเรื่องอจินไตย

 

    เรื่องของบุญเป็นเรื่องอจินไตย    สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วย ธรรมจักขุ และญาณทัสสนะอันบริสุทธิ์ของธรรมกาย

บุญที่ทำหรือกรรมที่สร้างไม่ได้สูญหายไปไหน  เมื่อถึงคราวบุญส่งผล  จะทำให้เราสมบูรณ์พร้อม  ในทุกสิ่ง ไม่มีขาดตกบกพร่อง ประสบความสำเร็จในทุกด้าน

ยิ่งถ้าทำถูกเนื้อนาบุญ ถูกทักขิไณยบุคคล กำลังบุญก็ยิ่ง เพิ่มพูนเป็นทับทวีเกินกว่าจะนับจะประมาณได้ ที่เรียกว่า..เป็นอจินไตย คือเกินกว่าการคาดคิดด้นเดา  ด้วยปัญญาของมนุษย์

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0067871848742167 Mins