อนุโมทนาบุญกฐินวัดพระธรรมกาย 2557

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2557

 

 

อนุโมทนาบุญกฐินวัดพระธรรมกาย 2557

"เนื้อนาบุญอยู่ที่ไหน เขาก็ไปที่นั้น"

 

หลักการทำบุญที่ได้อานิสงส์มากขึ้น


1.บุคคลบริสุทธิ์ คือทั้งผู้ให้และผู้รับบริสุทธิ์


2.เจตนาบริสุทธิ์ คือ เพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมี


3.วัตถุบริสุทธิ์ คือ ได้มาจากสัมมาอาชีพสุจริต 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0090271830558777 Mins