ทำคุณให้โทษ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2549

 

ทำคุณท่านห่อนรู้                      คุณสนอง

ท่านบ่แทนคุณปอง                    โทษให้

กลกาแต่งยูงทอง                     ลายเลิศ

ยูงเอาหมึกหม้อไล้ลูบสิ้น          สรรพางค์

 Total Execution Time: 0.0010203838348389 Mins