ชีวิตแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปี

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2557

 

 

"ชีวิตแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปี แต่มีความเกียจคร้าน มีความเพียรเลวหาประเสริฐไม่บุคคลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว แต่มีความเพียรมั่น ชีวิตนั้นย่อมประเสริฐกว่า"

 Total Execution Time: 0.012042534351349 Mins