อนุโมทนาวันมหากุศล 6 สิงหาคม

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2549

      ในโอกาสที่วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 โดยในวันนี้เป็นการจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสมาธิโลก 6 สิงหาคม และพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นงานบุญพิธีตั้งแต่ภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุจำนวนหลายพันรูป

นอกจากนี้พิธีในภาคบ่ายยังจัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค ในปีนี้มีจำนวน 44 รูปด้วยกัน รวมถึงมอบรางวัลแด่สำนักเรียนบาลีที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2549 พิธีถวายปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน 3,000 วัด รวมทั้งพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 566 วัด จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อธิบดีสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกาย ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้การยกย่องการศึกษาพระบาลีเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดให้มีการศึกษาพระบาลีภายในสำนักและจัดงานแสดงมุทิตาสักการะแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคประจำปีขึ้น จากทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมเพิ่มให้กำลังใจแก่สำนักและนักเรียนผู้ศึกษา เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นพันธกิจหลักของคณะสงฆ์ไทย

เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของการศึกษาพระบาลีนั้นย่อมขึ้นกับ สำนักเรียน อันประกอบด้วยเจ้าสำนัก ครูอาจารย์ผู้เสียสละ และศรัทธาสาธุชนผู้ถวายความอุปถัมภ์ และ นักเรียน ผู้มีศรัทธาต่อการศึกษาอย่างดี นั่นเอง ทั้งหมดนี้ต้องประกอบสนับสนุนกัน

พุทธศาสนิกชนจำนวนหลายหมื่นคนที่มาจากทั่วประเทศ รวมทั้งที่เดินทางมาจากทั่วโลก พร้อมเพรียงกันร่วมมหากุศลครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง ต่างรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นพุทธบุตรที่มารวมกันเป็นเนื้อนาบุญ ได้ร่วมอนุโมทนากับความสำเร็จในการศึกษาพระบาลีการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย และต่างเป็นกำลังใจน้อมบูชาแด่พุทธบุตรผู้กล้า 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้อยู่รักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างเด็ดเดี่ยว

นับเป็นโอกาสอันสำคัญของความพร้อมเพรียงของพุทธบริษัท 4 ผู้มีความรักในพระพุทธศาสนา เป็นภาพแห่งความดี ความสุขของทุก ๆ ท่านที่ มาร่วมประชุมเพื่อประกอบพิธีบุญกันอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001147719224294 Mins