ความเหมือนในความต่าง

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2558

 

 

Similarities in the Differences

 

Achieving inner happiness is necessary in order to create peace for yourself as an individual, for your country and for the world. Once achieved, differences which used to divide us become insignificant, and the similarities become undeniably apparent. Despite the external differences in nationality, heredity, appearance, livelihood, and so on, internally, the inner peace and happiness we feel is identical.

 

The Sun of Peace
from the book: "Journey to Joy"

 

ความเหมือนในความต่าง

 

การเข้าถึงความสุขภายใน คือการสร้างสันติสุข 
ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 
ตลอดจนเป็นการสร้างสันติภาพ 
ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและชาวโลกทั้งหลาย 
โลกแห่งอุดมคติ จะไม่เป็นเพียงความใฝ่ฝันอีกต่อไป 
หากทุกคนเข้าถึง เมื่อเข้าถึงได้แล้วก็จะมีความสุข  
และความรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันก็จะหมดไป 
ความรู้สึกว่าเหลื่อมล้ำต่ำสูงอะไรก็จะหมดไปด้วย 
เพราะว่า ได้เข้าไปถึงความเหมือนกันแล้ว 
แม้ภายนอกจะแตกต่างด้วย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
รูปร่าง หน้าตา ฐานะ ความเป็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ 
แต่ภายในก็จะเข้าถึงความเหมือนกัน 
คือมีความสุขมาก
จนลืมเรื่องความแตกต่างเหล่านั้นไปเลย

 

 

ตะวันธรรม
จากหนังสือ: "การเดินทางสู่ความสุข"

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017435510953267 Mins