บางครั้งคำว่า "คืน" ในภาษากฎหมาย

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

บางครั้งคำว่า "คืน" ในภาษากฎหมายก็ทำให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดในวินัยสงฆ์อย่างรุนแรง

 

คืน ... เป็นคำกิริยา หมายถึง ส่งกลับเจ้าของเดิม

 

เจ้าของเดิมเป็นใคร ?เจ้าของเดิมไม่ใช่วัดพระธรรมกาย

 

เจ้าของเดิม คือ เจ้าของที่ดินและเจ้าของทรัพย์สินที่เขาบริจาคให้เป็นการส่วนบุคคลซึ่งเขายืนยันว่า มอบให้หลวงพ่อท่านเป็นการส่วนตัวไม่ได้ยกให้วัดพระธรรมกาย

 

เมื่ออัยการสูงสุด ขอให้หลวงพ่อท่าน "คืน" ทรัพย์สินให้แก่ทางวัดพระธรรมกาย

 

การที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเองมาบริจาคให้แก่วัดพระธรรมกายที่ท่านสร้างขึ้นเองตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน จึงไม่ใช่ความผิดทางวินัยสงฆ์แต่อย่างใด

 

ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะลืมคิดพิจารณาไปว่า เจ้าของเดิมในทางวินัยสงฆ์นั้นเป็นใคร ? 

 

การพิจาณาคดีพระสงฆ์ จะต้องแยกให้ชัดจะนำเรื่องกฎหมายทางโลก เรื่องวินัยทางสงฆ์ และระเบียบปฏิบัติของการคณะสงฆ์มาปะปนกันไม่ได้ ต้องแยกพิจารณาให้ชัดเจน 

 

เพราะวินัยทางสงฆ์ มีพุทธบัญญัติว่าเรื่องของสงฆ์ต้องพิจารณาโดยสงฆ์เองหากมีพระภิกษุรูปใดนำอาบัติของพระภิกษุไปบอกชาวโลกพระภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์ หากโจทก์ปาราชิกไม่มีมูล พระภิกษุผู้โจทก์ต้องอาบัติสังฆาทิเสส

 

ดังนั้น ในทางวินัยสงฆ์ ไม่ว่ากฎหมายทางโลกจะใช้คำว่าอะไรการที่เจ้าอาวาสนำสมบัติส่วนตัวของท่านมาบริจาคให้ส่วนรวม เป็นสมบัติแก่วัดที่ท่านสร้างขึ้นเองนั้นถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของท่าน ไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยสงฆ์แต่อย่างใด

 

เพราะเหตุนี้ การคณะสงฆ์จึงได้คืนตำแหน่งและเลื่อนสมณศักดิ์ให้หลวงพ่อท่าน เพื่อเป็นการรับรองความบริสุทธิ์ในวินัยสงฆ์

 

--------------------------------------------------

 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981677818527687&id=100000564350128

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029436719417572 Mins