บุญ..จะช่วยคลี่คลายปัญหา

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2558

 

 

บุญ..จะช่วยคลี่คลายปัญหา

 

 จงอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์   ต้องทำใจให้สงบนิ่ง   เพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจ   เพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงาน แหล่งแห่งกำลังใจ แหล่งแห่งดวงปัญญา แหล่งแห่งบุญที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติ 


 บุญจะช่วยคลี่คลายปัญหา ซึ่งเกิดจากบาปอกุศล  ที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีต   ซึ่งจะแก้ไขต้องอาศัยบุญเท่านั้น   วิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้ พลังบุญเท่านั้นจึงจะแก้พลังบาป

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011245687802633 Mins