สละอารมณ์ขุ่นมัว

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2558

 

สละอารมณ์ขุ่นมัว

 

"สละอารมณ์ขุ่นมัวก็เพื่อตัวเอง
จะได้มีความสุขก่อนคนอื่น"
-------------------

 

คุณครูไม่ใหญ่
16 มกราคม พ.ศ.2552

 

 Total Execution Time: 0.0081390659014384 Mins