กรรมในอดีตกับปัจจุบัน

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2558

 

กรรมในอดีตกับปัจจุบัน

 

กรรมในอดีตกับปัจจุบัน
จะเกื้อกูลกันนะ   
ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม    
หากเราไม่รู้ว่า
อดีตเราทำกรรมอะไรมาบ้าง
ก็ทำกรรมปัจจุบันให้ดีเถอะ  
เดี๋ยวร้ายจะกลายเป็นดี   
ดีก็จะกลายเป็นดีเลิศ  
ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 

 

พระเทพญาณมหามุนี
11 เมษายน พ.ศ. 2546

 Total Execution Time: 0.0037558515866597 Mins