ยอดนักสร้างบารมี

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2558

 

 

ยอดนักสร้างบารมี

 

 ยอดนักสร้างบารมี ต้องเร็วไวต่อการสร้างบารมี   ยอดนักสร้างบารมีต้องไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี  ทำให้เต็มที่เต็มกำลัง 


 เมื่อเจออุปสรรคต่าง ๆ ก็อย่าได้ท้อใจ ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเป็นหลัก ให้เปลี่ยนจากความท้อใจ   มาเป็นกำลังใจ เปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญ  เปลี่ยนจากความเกียจคร้านมาเป็นความขยัน 


 ทุ่มเทกันให้เต็มที่เต็มกำลัง  เพื่อที่จะได้เป็นบุญใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรา ไปถึงที่สุดแห่งธรรมพร้อม ๆ กัน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.010212333997091 Mins