สิ่งสำคัญที่สุด

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2558

 

 

• ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ดีกว่า 
หากยังคงทำทุกอย่าง..ซ้ำรอยเดิม
• ถ้าเก่งสู้เขาไม่ได้ 
ทางเดียวที่จะทำให้เท่ากับเขา
หรือมากกว่าก็คือ 
ต้องทำให้มากกว่า 2-3 เท่า
หรืออาจมากกว่านั้น


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
• สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องเชื่อว่าเราทำได้
• หลายคนติดกับดักชีวิต 
เพราะเลือกใช้ชีวิตเหมือน "หนูถีบจักร"
วิ่งไปแค่ไหนก็ยังย่ำอยู่กับที่ 
เพราะเสียเวลาทำในสิ่งซ้ำๆ 
ทำในสิ่งที่ไม่ได้พัฒนาตนเอง


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
• ความสำเร็จมีขั้นตอน อย่าใจร้อน
• ความสำเร็จ ไม่ได้หล่นมาจากฟ้า 
แต่มีลำดับขั้นตอน
ที่ต้องอาศัย ความตั้งใจ 
มุ่งมั่น ทุ่มเท และอดทนรอ


บทความ : ตัน ภาสกรนที

Total Execution Time: 0.001158599058787 Mins