ไม่มีศัตรูหรือมิตรแท้ถาวร

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ไม่มีศัตรูหรือมิตรแท้ถาวร

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงนั้นๆ

แต่กฏแห่งกรรมเป็นของจริงแท้แน่นอน

เพียงแต่ต้องรอให้บุญบาปเก่งส่งผลก่อน

ในตอนนี้เรายังระลึกชาติถึงกรรมเก่าไม่ได้

เพื่อความไม่ประมาท จึงเร่งขนขวายสะสมบุญ

เป็นเสบียงบุญในการเดินทางในวัฐฐะที่ยาวไกล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015997536977132 Mins