บุญ

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2558

 

 

บุญ

 

ทุกครั้งที่เราสร้างความดี  ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ทำทาน นั่งสมาธิเจริญภาวนา  หรือช่วยงานพระศาสนา  บุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗  เป็นกระแสที่ใส สว่าง สะอาด และบริสุทธิ์  เหมือนเพชรลูกที่เจียรไนแล้ว  ยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้น  แต่ต่างกันที่ บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่า

 

กระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวง เรียกว่า ดวงบุญ  ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคน  ดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จ  เมื่อเราปรารถนาสิ่งใด  ก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้น

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.01089795033137 Mins