หยุดคำเดียวเท่านี้แหละ

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2558

 

 

หยุดคำเดียวเท่านี้แหละ ตั้งแต่ต้นจนพระอรหัตทีเดียว ถ้าหยุดไม่ได้ ก็ไม่ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ถ้าหยุดได้ ก็ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ หยุดนิ่ง นี่แหละเป็นหนทางหมดจดวิเศษละ
 

-พระมงคลเทพมุนี  ติลักขณาทิคาถา (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗)

 

ธรรมที่พระตถาคตเจ้ากล่าวดีแล้วนั่นน่ะไม่ใช่ทางอื่น ทางมรรคผลนี่เอง การทำใจให้หยุดนั่นแหละเป็นตัวมรรคทีเดียว พอใจหยุดก็เป็นตัวมรรค ก็จะมีผลต่อไป เมื่อใจหยุดเป็นตัวมรรคแน่นอนแล้ว มรรคผลเกิดเป็นลำดับไป พอใจหยุดก็ได้ชื่อว่าเริ่มต้นโลกียมรรค  มรรคผลนี่แหละเป็นธรรมที่พระตถาคตเจ้าตรัสดีแล้ว ต้องเอาใจหยุด ถ้าใจไม่หยุดเข้าทางมรรคไม่ได้ เมื่อไปทางมรรคไม่ได้ ผลก็ไม่ได้เหมือนกัน
 

-พระมงคลเทพมุนี  ติลักขณาทิคาถา (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗)

 

หยุดนั่นแหละสำคัญ หยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จ หยุดอันเดียวเท่านั้นแหละ
 

-พระมงคลเทพมุนี  ศีลทั้งสามประการ (๑๔ มีนาคม ๒๔๙๗)

 Total Execution Time: 0.011168551445007 Mins