ความสัตย์ซื่อ

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2558

 

 

No matter how educated, talented, rich or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all.

 

ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณนั้นมีการศึกษาสูงส่ง  มีความสามารถเป็นเลิศ  รวยล้นฟ้า  หรือยอดเยี่ยมเหลือประมาณ  แต่ท้ายที่สุดแล้ววิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้คนต่างหากเล่าที่จะเป็นตัวชี้วัดสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด

 

 

Intregity is everything.

 

ความสัตย์ซื่อนั้นชื่อว่าเป็นทุกสิ่งอย่าง

 

 

จาก  EmilysQuotes.com

 Total Execution Time: 0.0013354500134786 Mins