วันครูวิชชาธรรมกาย

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2549

ณ คืนเพ็ญ เดือนสิบ ลุพุทธศักราช 2460 พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน... "หากวันนี้ไม่บรรลุธรรมอันใด แม้เพียงน้อยนิด ที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ขอเอาชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชา" จึงนับเป็นคืนที่ทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ เพราะนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำฯ ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล

ณ คืนเพ็ญ เดือนสิบ ลุพุทธศักราช 2460 พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน... "หากวันนี้ไม่บรรลุธรรมอันใด แม้เพียงน้อยนิด ที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ขอเอาชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชา" จึงนับเป็นคืนที่ทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ เพราะนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำฯ ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล

จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้เมตตาพากเพียรสอนการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย จนมีผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย เพื่อเป็นพยานในการเข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมาก ชีวิตของท่าน เป็นแบบอย่างของผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และยังเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกได้อย่างสูงส่งงดงาม

ในปี พ.ศ. 2537 เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ได้ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์ ขนาดเท่าครึ่งของตัวจริงขึ้น เพื่อไว้สักการบูชาและให้ได้เป็นกำลังใจปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อให้เข้าถึงวิชชาธรรมกายแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว และในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549 นี้ ก็จะได้มีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำนี้ มาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ ศูนย์กลางของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ประดิษฐาน ณ มหาวิหารฯ

     เพื่อมารำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้ได้อุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา มาร่วมในขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำของท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นสามัคคีของเหล่าศิษยานุศิษย์ แล้วมาช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก สมกับที่ทุกคนได้เกิดมาสร้างบุญ สั่งสมบารมีกันโดยแท้

กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2549 นี้ จะ เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 09.30 น. ร่วมกันสวดมนต์ - นั่งสมาธิ
10.45 น. ท่านประธานสงฆ์กล่าวนำศิษยานุศิษย์ “บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”
11.00 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ร่วมกันนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ และรับฟังพระธรรมเทศนา

15.40 น. ทุก ๆ ท่านเข้าร่วมในขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พร้อมริ้วขบวนรัตนะเจ็ด เวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
19.00 น. สวดมนต์-นั่งสมาธิ และประกอบพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำ ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
เสร็จพิธี เวลาประมาณ 20.00 น. ผู้มีบุญรับเหรียญ “ปราบมารทองคำสำเร็จ” เป็นเหรียญของขวัญ เป็นเครื่องตามระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วในครั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับบ้าน

(ทุกท่านที่มาร่วมงาน อย่ารีบกลับเสียก่อน รอรับเหรียญปราบมาร อันศักดิ์สิทธิ์สูงค่า เป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ทุกท่านได้ประกอบร่วมกันในงานวันนี้ มอบให้เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานจนเสร็จพิธีเท่านั้น กรุณาอย่าพลาด!)

นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาใน พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทุกท่านทั้งภายในและจากต่างประเทศทั่วโลก จะได้มาร่วมในงานบุญครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

โดย บุญรักษา

 

 Total Execution Time: 0.0018495480219523 Mins