หยุดใจนิ่งนิ่งไว้ กลางกาย

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

หยุดใจนิ่งนิ่งไว้   กลางกาย            

ฟ้าถล่มดินทลาย   นิ่งไว้            

นิ่งนิ่งอย่างสบาย    อย่าคลาย เทียวนา        

เห็นสิ่งใดนิ่งไว้    นิ่งไว้ อย่างเดียว 
 

(สุนทรพ่อ ๑๙ เม.ย. ๒๕๔๐)
 

ใจเย็นๆนิ่งไว้   จึ่งดี                    

ใจนิ่งเย็นโกฏิปี    นิ่งได้          

ใจเย็นนิ่งกว่าปี   ใดเกิด          

ใจเย็นนิ่งนี้ใกล้    ไขว่คว้า ธรรมครอง 

 

 

 (สุนทรพ่อ ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๐)