ความตายจ่อเราอยู่ตลอดเวลา

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

ความตายจ่อเราอยู่ตลอดเวลา

 

ความตายจ่อเราอยู่ตลอดเวลา  มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร  คอยกำกับชีวิตเราอยู่ เราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้  

 

 ด้วยการสอนตัวเราทุกวันว่า...เรามาเกิดเพื่อสร้างบารมี  ก็ต้องใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่อย่างจำกัด  มาสร้างบารมีให้เต็มที่ 

 

 ใครจะสอนเราก็ไม่เท่ากับ  ที่เราสอนตัวเราเอง  ต้องเตือนตัวเองทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน  เพราะพญามารเขาทำงานกันทุกอนุวินาที  พระก็ทำงานทุกอนุวินาที  ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันอยู่  จะประมาทไม่ได้ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.009376068909963 Mins