บวชตั้งแต่เด็ก

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

บวชตั้งแต่เด็ก และบวชให้ได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่คิดลาสิกขาเลย จะต้องทำอย่างไร มีปัจจัยใดที่จะทำให้ผังการบวชตั้งแต่เด็กนั้นหนาแน่น ได้บวชตลอดชีวิตไปทุกภพทุกชาติครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

การที่จะบวชตั้งแต่เยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิต โดยไม่คิดสึกไปเรียนต่อทางโลก  แล้วกลับมาบวชใหม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่สั่งสมมาจนถึงระดับสอนตัวเองได้ 


การที่จะมีบุญในตัวมากๆ ก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้หนาแน่น ก็มีสิทธิ์บวชได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนตลอดชีวิต

 

๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘