เ ดี๋ ย ว มั น ก็ ผ่ า น ไ ป

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2557

 

 

 เ ดี๋ ย ว มั น ก็ ผ่ า น ไ ป 

 

หากวันนี้เจอเรื่องราวร้ายๆ อุปสรรคมากมาย

เหนื่อยหน่ายท้อใจ ไม่รู้จะพึ่งใคร

จงบอกตัวเองซ้ำๆ ย้ำๆ ว่า

เ ดี๋ ย ว มั น ก็ ผ่ า น ไ ป

"พรุ่งนี้เราจะดีขึ้น...เราจะดีขึ้นทุกวัน"

 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0046965638796488 Mins