อนาคต..ขึ้นอยู่กับเรา

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2557

อนาคต..ขึ้นอยู่กับเรา

 

อนาคต..ขึ้นอยู่กับเรา

 

ถ้ามีบุญมาก ชีวิตเราก็จะดีกว่า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มาก แต่ว่าภพที่ผ่านมา เราประมาทชะล่าใจ เวลาอารมณ์ดีเราก็ทำบุญ พอหงุดหงิดเราก็ไม่ทำ เพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอ สมบัติจึงกะพร่องกะแพร่ง ชีวิตจึงมีอุปสรรคอย่างที่เราเจอ 

แต่ภพต่อไป เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับเราว่า จะออกแบบชีวิตอย่างไร ให้ดี ให้เลว ให้ประณีต ให้ทราม ให้ตกต่ำ หรือสูงส่ง ก็แล้วแต่เราจะลิขิตชีวิตเราเอง

 

คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011816183725993 Mins