การเข้าถึงพระนิพพาน

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

การเข้าถึงพระนิพพาน

 

การเข้าถึงพระนิพพาน

หรือทำพระนิพพานให้แจ้งนี้
คือ แก่นสารสาระของชีวิต นอกนั้นไม่ใช่

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

 

 

 Total Execution Time: 0.0047554651896159 Mins