หยุดกับนิ่งเท่านั้น จึงเข้าถึงธรรม

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

หยุดกับนิ่งเท่านั้น จึงเข้าถึงธรรม

 

หยุดกับนิ่งเท่านั้น จึงเข้าถึงธรรม

        ให้นั่งธรรมะ  อย่างมีความสุขสบายไร้กังวลใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่ติดอะไรเลยทั้งคน สัตว์ สิ่งของ ไม่กังวล เรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง  และไม่ใส่ใจกับอดีตที่ผ่านมา   ให้คำนึงถึงปัจจุบัน  ทำแค่หยุดกับนิ่ง เฉย ๆ แบบสบาย ๆ เท่านั้นเอง ส่วนผู้ที่เคยเห็นแล้ว ก็ต้องเห็นอีก อย่าไป ติดใจอารมณ์เก่าและประสบการณ์เก่า ๆ องค์พระไม่ได้หาย ไปไหนหรอก ท่านยังอยู่ที่เดิม แต่เพราะเราตั้งใจมากเกินไปเลยทำให้ใจหยาบ จึงยังเข้าไม่ถึงท่าน หากเราลุ้น นั่นคือการที่เราพยายามจะขอถึงท่าน เราก็จะได้แค่ขอถึง แต่จะเข้าไม่ถึง 

         เพราะฉะนั้น หยุดกับนิ่งเท่านั้น จึงจะเข้าถึงธรรม ได้ให้ฝึกและปรับตรงนี้ โดยมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ แล้วเราจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ทุกคนอย่างแน่นอน 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.001168433825175 Mins