พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2558

พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

 

"ถ้าหากเราคิดจะรักษา
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
ในโลกนี้ไปอีกนานแสนนาน
มีหนทางเดียวคือต้องทุ่มชีวิต
ประกาศธรรมเพื่อนำ
พระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในใจคนทั่วโลก"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036080316702525 Mins