ตัวอย่างการเห็นภาพองค์พระภายใน

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2558

 

ตัวอย่างการเห็นภาพองค์พระภายใน

     ถ้านึกเป็นองค์พระก็เหมือนจำลองพระแก้วใสๆจำลองพระแก้วใสๆ มาอยู่ในกลางท้อง แต่ว่าจะมีแต่ความใสอย่างเดียว ใสทึบๆใสเหมือนกระจกใสเหมือนน้ำแข็งเมื่อจิตของเราละเอียดมากกว่านี้ไปเรื่อยๆนิมิตนั้นจะมั่นคงยิ่งขึ้นจากความใสธรรมดาก็ค่อยๆ เริ่มใสมีแสงค่อยๆมีความสว่างออกมาทีละน้อยเหมือนเอาวัตถุที่เป็นแก้วเป็นเพชรไปตั้งไว้กลางแดดเมื่อกระทบแสงก็มีความสว่างออกมาแต่เป็นความสว่างที่ไม่แสบตาดูแล้วเย็นตาเย็นใจพอถึงขั้นนี้ภาพนิมิตจะเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่นึกสร้างเป็นมโนภาพ ก็เปลี่ยนเป็นการเห็นจริง เห็นเหมือนวัตถุภายนอก

จากหนังสือ DOU MD 204 สมาธิ 4
เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010687311490377 Mins