ขอให้นิ่งตามสูตรจริง ๆ

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

 ขอให้นิ่งตามสูตรจริง ๆ ใจจะมีความสุขแล้วใจจะไม่อยากไปไหน  อยากอยู่กับภาพภายใน  อยู่กับดวง อยู่กับองค์พระ  ใจจะไม่ไปติดเรื่องราวต่าง ๆ ภายนอกเลย  เมื่อใจมีความสุขก็อยากจะอยู่แต่ภายใน  จะสุขได้ใจต้องอยู่ที่ตำแหน่งแห่งความสุขไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแห่งความทุกข์ เรื่องราวภายนอกมีแต่ความทุกข์  ลูกต้องฝึกทำตามสูตร   ผิดจากนี้ไม่ได้     ฝึกให้นิ่งแน่น นุ่มนวล มีความสุขความบริสุทธิ์    เราต้องฝึกให้แจ่มแจ้งหายสงสัยได้ด้วยตัวของเราเองจะทำได้ต้อง "ทิ้งทุกอย่าง  วางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ไม่ได้  ไม่ได้ก็ฝึกเอาให้ได้ไม่ได้ไม่มี  ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเอาให้ได้ต้องได้ต้องดี  และต้องดีกว่าดีที่สุด"

 

    พระเทพญาณมหามุนี

 Total Execution Time: 0.0020873188972473 Mins