ทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

ทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ 

 

 อย่าให้ใจเศร้าหมอง  สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเรา  ต้องกลั่นกรองให้เหลือแต่สิ่งดี ๆ  ที่จะอยู่ในใจอันสุกใสสว่างไสวของเรา

 

เพราะไม่วันใดวันหนึ่ง เราต้องไปสู่ปรโลก  วันนั้น...เราจะต้องไปด้วยใจที่สว่างสุกใส  ไม่มีมลทินเลย

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011252681414286 Mins