ไม่มีวิธีการใดเลย

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

ไม่มีวิธีการใดเลย
ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์
ขจัดความเห็นแก่ตัว
การทะเลาะเบาะแว้ง
ความเห็นผิด   หรือทิฏฐิมานะ
ให้หมดไปได้ดีเท่ากับการปฏิบัติธรรม
ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเรา

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓

 Total Execution Time: 0.0011876503626506 Mins