ทาน ศีล ภาวนา

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

ทาน ศีล ภาวนา 3 สิ่งนี้ไม่ธรรมดา


ทำให้คนทุกคนดูหน้าตาดี


ขึ้นมาได้ทันทีเลยจริงๆ ^_^       อีกหนึ่งความภูมิใจ


ที่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้กันและกัน

 Total Execution Time: 0.0050540685653687 Mins