หลงผิด

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2549

 

ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้                     จัมบก

แปลงปลูกหนามรายรก                รอบเรื้อ

ฆ่าหงส์มยุระนกกระเหว่า               เสียนา

เลี้ยงหมูกากินเนื้อว่ารู้                    ลีลา

 Total Execution Time: 0.0013579646746318 Mins