เมืองเข็ญใจ

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2549

 

เอาสารเทียมอูฐโอ้                 เป็นมูล

เก็บปัดเทียมแก้วปูน                    ค่าไว้

เมืองใดพิกัติพูนมีดั่ง                   นี้นา

นับแต่ไกลอย่าได้ไต่เต้า         เมืองเข็ญ

 Total Execution Time: 0.012488234043121 Mins