ประสบการณ์ภายในพิสดาร

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2558

ประสบการณ์ภายในพิสดาร

       ในการนั่งสมาธิ บางครั้งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีลักษณะที่แปลก และพิสดารไปจากที่กล่าวข้างต้น ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้บางอย่างก็เป็นประสบการณ์ที่ถูกต้อง แต่บางครั้งก็เป็นประสบการณ์ ที่ยังไม่ตรงเส้นทางสายกลาง นักศึกษาจึงควรได้ศึกษาประสบการณ์แปลกๆ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องยิ่งๆ ขึ้นไป

1.นั่งสมาธิไปแล้วเห็นเป็นภาพผี กะโหลก เป็นภาพเทพบุตรเทพธิดา เป็นต้น ในการเห็นเช่นนี้ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีได้กล่าวว่า

      “ ถ้าเข้ากลางไม่แท้จริงจะเห็นเป็นกระโหลกบ้าง เห็นเป็นผีเป็นสาง เห็นภาพเทพบุตรเทพธิดา เรื่องอย่างนี้มันมีทุกยุคไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ที่เห็นไม่ใช่เรื่องจริง บางคนก็ชัดมากบางคนก็ชัดน้อย แต่ที่เห็นนั้นไม่จริง มันเป็นเหมือนข้อสอบ ที่ทดสอบเราว่าเราจะผ่านหรือไม่ ถ้าสอบไม่ผ่านเราก็ติดใจในภาพนั้นๆ แล้วจะเกิดการยินดียินร้ายในภาพนั้นๆ ถ้าภาพดีเราก็ยินดี ภาพไม่ดีเราก็ยินร้าย ไม่ชอบ วิตกกังวล เช่นว่า เห็นคนโน้นคนนี้มาขอส่วนบุญบ้าง ขออะไรต่ออะไรสารพัด เราเข้าใจว่าอย่างนั้น แต่ความจริงเป็นสัญญาเก่าลึกๆ มันเป็นเหมือนเมล็ดพืชแห่งสัญญานั้น ที่ฝังอยู่ลึกๆ ในใจนั้น เมื่อได้โอกาสก็จะเจริญงอกงาม ออกมาเป็นภาพ ”

 

2.บางคนนั่งสมาธิไปกายมนุษย์ละเอียดหลุดออกไปกระทบเตียง ตกใจสะดุ้ง แล้วบางครั้งมีเทวดา มาชวนไปอยู่ด้วย การเห็นเช่นนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรยึดถือเป็นจริงเป็นจัง ดังที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี แนะนำว่า

      “ ตอนแรกให้เขาน้อมมาก่อน เป็นไปได้เวลาใจหยุด เนื่องจากอะไรก็ได้ แล้วมันหลุดไปก็มี เห็นจริงแต่ที่เห็นนั้นไม่จริง ให้เปลี่ยนสิ่งที่เห็นไม่จริง คือ การดูเฉยๆ สบายๆ ไม่ต้องคิดอะไร กายนั้นพูดจาดี หรือไม่ดี ก็ให้เฉยๆ ดูเฉยๆ ทำตัวเป็นผู้ดูที่ดี ดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นปกติ เฉยๆ คือสิ่งที่เขาเห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริง ”4)

 

3.เห็นผี เห็นสาง เยอะแยะ เป็นแดนมาร ที่มีปราสาท มีอยู่ห้องหนึ่งมีผีมีสางเยอะแยะ   พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ได้กล่าวไว้ว่า

      “ ความกลัวไม่มีในเส้นทางสายกลาง ถ้ายังกลัว อยู่แสดงว่ายังไม่เข้ากลาง ยังเข้าข้างๆ แต่เข้าใจว่าเข้ากลาง ถ้าเห็นดวง ถ้าเห็นองค์พระอย่างนี้แสดงว่าเข้ากลาง ถ้าเข้าข้างๆ จะเห็นอย่างอื่น เหมือนเราขับรถบนถนน ถ้ามองดูข้างๆ ก็จะเห็นเสาไฟ เห็นต้นไม้ เห็นเสาโทรเลข เห็นควายอยู่ในนา สารพัดของพวกนี้ไม่ได้เอาไว้กลางถนน มีไหมเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนน อะไรสารพัด ตึกรามบ้านช่องมีไหม ไม่มีแต่มันมีอยู่ข้างทาง ทางสายกลางภายในก็เช่นเดียวกัน ทางของพระอริยเจ้า ก็ต้องเห็นพระอริยเจ้า ก็อริยมรรคน่ะ ก็ต้องมีแต่พระอริยะ ”5)

 

-----------------------------------------------------------------------------

4) พระราชภาวนาวิสุทธิ์, พระธรรมเทศนา, 14 กันยายน 2537.
5) พระราชภาวนาวิสุทธิ์, พระธรรมเทศนา, 25 กันยายน 2537.

 

จากหนังสือ DOU MD 204 สมาธิ 4
เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020439465840658 Mins