ภรรยา 7 ประเภท

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ภรรยา 7 ประเภท

  1. วธกาภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาต เป็นภรรยาที่ไม่ได้มีจิตรักใคร่สามี อาจแต่งงานเพราะจำใจ มีจิตคิดทำร้ายสามีของตนตลอดเวลา ไม่อนุเคราะห์ช่วยเหลือสามี สนใจแต่ประโยชน์ของตนเอง ยินดีและลุ่มหลงชายอื่นที่ดีกว่า ชอบดูหมิ่นสามีของตน คิดจะขจัดสามีของตนหรือฆ่าเมื่อสบโอกาศเพื่อหวังทรัพย์สิน มรดก เงินประกันต่างๆ นับเป็น คู่อาฆาต คู่เวรคู่กรรม กัน                                                                                
  2. โจรีภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยโจร เป็นภรรยาที่เก็บทรัพย์สินซึ่งสามีหามาไว้ไม่ได้ จะยักยอกทรัพย์ ล้างผลาญทรัพย์ที่มีเพื่อบำรุงบำเรอความสุขของตน ชอบสร้างหนี้สิน หาได้เท่าไรก็ไม่พอ หรือ เอาเรื่องในบ้านไปโพนทะนา ให้คนข้างนอกรับรู้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง นับเป็น คู่เวร คู่กรรม กันมา                                                   
  3. อัยยาภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยนาย เป็นภรรยาที่เห็นสามีประดุจทาส ชอบข่มสามีให้อยู่ในอำนาจ เป็นคนปากร้าย เจ้าโทสะ ไม่สนใจงานบ้านงานเรือน ชอบสั่งการหรือเอาแต่ใจตนเอง ไม่ให้เกียรติสามีเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น เห็นสามีเป็นคนไร้ความสามารถแต่ตนเองเป็นผู้นำ นับเป็นคู่เวรคู่กรรมตัวจริง                                     
  4. มาตาภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยแม่ เป็นภรรยาที่มีความรักต่อสามีอย่างสุดซึ้ง รักผูกพันต่อสามีเหมือนความรักที่แม่มีต่อลูก ไม่มีวันจืดจาง ไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างไรก็ตาม เป็นภรรยาที่พึ่งพาได้เสมอ ไม่ทำให้มีเรื่องสะเทือนใจ เป็นภรรยาที่มีความดีงามเสมอกับแม่ อย่างแท้จริง นับเป็นคู่บุญ คู่สร้างคู่สม กันมาหลายชาติ                                                                                                                                            
  5. ภคินีภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว เป็นภรรยาที่ดีมีความเคารพต่อสามี มีความอ่อนน้อม กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะ พร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่อง พึ่งพาสามี คล้อยตามความคิดเห็นและอำนาจของสามี เป็นเหมือนกับพี่สาว น้องสาวที่ดี  อาจขัดใจกันบ้างตามประสา คนใกล้ชิด แล้วก็ให้อภัยกันโดยไม่คิดพยาบาท นับเป็นคู่รัก คู่อุปถัมป์ ค้ำชูกันมา                                                                                                       
  6. สขีภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยเพื่อน เป็นภรรยาที่มีความเสมอกับสามีเหมือนเพื่อน มีความรักสามีเหมือนรักเพื่อนตายคนหนึ่ง ต่างคนต่างก็มีความสามารถเหมือนกัน เป็นตัวของตัวเอง สามารถออกความคิดเห็น ทำงานแทนและปรึกษาเรื่องกิจการงานต่างๆ ได้ดี อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ไม่มีวันทอดทิ้งกัน ยามตกทุกข์ได้ยาก เป็นภรรยาที่มีความสามารถ และความรักต่อกันอย่างไม่เสื่อมคลาย เป็นคู่สร้างคู่สม คู่บุญบารมี ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี                                                                                                                                              
  7. ทาสีภริยา หมายถึง ภรรยาเสมอด้วยคนรับใช้ เป็นภรรยาที่จงรักภักดี อยู่ภายใต้อำนาจของสามีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง สามีเป็นผู้เลี้ยงดู สั่งอะไรก็ทำอย่างนั้น แม้จะไม่เห็นด้วยก็ไม่ออกความเห็น ไม่โกรธ ไม่อาฆาต อดทนทำงานตามหน้าที่ ตามแต่สามีจะสั่งการ แม้ถูกดุ ด่า เฆี่ยน ตี ก็ยังทนอยู่ได้โดยไม่โต้ตอบ นับเป็นคู่ทาส คู่เวรคู่กรรม ตัวจริงในสังคมปัจจุบันหายาก

 

-----------------------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 


วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.001449183622996 Mins