ประโยชน์ของสมาธิ

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

 

ประโยชน์ของสมาธิ

 

สรุปธรรมะ 26 มิ.ย. ช่วงบ่าย พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

 

ประโยชน์ของสมาธิ

หน้าอ่อนกว่าวัย

แก้โรคสมาธิสั้น แต่ให้เปรียบเทียบกับตัวเองถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เพราะบางคนไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนแต่ความจำดีเพราะบุญเก่าข้ามชาติเขาทำมาดี

ร่างกายแข็งแรง ยกตัวอย่างคนเป็นมะเร็งในสมองเท่ากำปั้น ปวดหัวตลอดเวลา มานั่งสามวันเห็นองค์พระ แล้วก็รู้สึกเปี๊ยะในหัวแล้วก็โล่งหายปวด ไปหาหมออีกทีมะเร็งเหลือเท่าปลายนิ้ว

ชักชวนให้นั่งทุกวัน

ยกตัวอย่าง ทหารอเมริกา ไปรบที่อีรัก แม้มีระเบิดลงก็ยังนั่งสมาธิทุกวัน 


แนะวิธีง่ายๆ

ทำกายให้สบายทำใจให้หยุด โดยนึกนิมิต หรือวางใจเฉยๆ ทดลองดู อย่างไหนทำแล้วสบายให้ทำอย่างนั้น

ตอบปัญหา

ตึงที่หัวคิ้ว? เพราะอยากเห็นจึงตึง ให้นวดก่อนนั่ง ทำใจให้สบาย ไม่เห็นดีกว่า เอาสบายเป็นหลัก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0095272660255432 Mins