ใจ ต้องฝึกฝน

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2558

 

ใจ ต้องฝึกฝน

 

ใจ ต้องฝึกฝน  และทำให้เจริญ 
ใจต้องฝึกฝน และทำให้เจริญให้มาก ๆ  
ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่ง  
จะเปลี่ยนจากปุถุชน.. ให้เป็นอารยชน..ได้ 
เช่น.. คนเหมือนกัน  คนหนึ่งไม่โกรธ ใจดี มีเมตตา  
ย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไป..

 และถ้าใจ..รักษาคุณธรรมนี้ไว้มาก ๆ อาจทำให้น่ากราบไหว้  
เป็นที่เคารพบูชา  เพียงไม่โกรธอย่างเดียว
ยังได้คุณวิเศษขนาดนี้  ถ้าไม่โลภ..ด้วยจะยิ่งดี..มากกว่านี้หลายเท่า..

 ฉะนั้น.. ใจเป็นต้นเหตุของความสุข  ความเจริญทั้งมวล 
ในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจ  ให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต  
เพราะ..นอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้ว

 ยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนเองด้วย..

 

 ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่ 

 

 

Total Execution Time: 0.013910897572835 Mins