ขุนแผน

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

 

ขุนแผน

            ผู้ชายไทยไม่น้อยเลยที่มีความเชื่อผิดๆ คือ เชื่อว่าพระเอกในอุดมคติ คือ “ ขุนแผน ” ต้นแบบแห่งความเจ้าชู้ รู้สึกว่าตนเองแน่ เก่ง เยี่ยม ถ้ามีสาวมาชอบเยอะๆ สามารถคุยโอ้อวดกันได้ แต่ถ้าลองไปดูชีวิตจริงๆ จะเห็นว่า ไม่มีความสุข เพราะมีแรงกดดันตลอดเวลา อย่าไปหลงผิดกับภาพลักษณ์พระเอกในวรรณคดีไทย ควรจะสร้างวรรณคดีใหม่ ให้เป็นภาพลักษณ์ผู้ชายไทยที่เข้มแข็ง นิสัยดี รักเดียวใจเดียว รับผิดชอบครอบครัวและสังคม ยืนหยัดในศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีได้ จะส่งผลต่ออุปนิสัยชายไทยให้เป็นชายดี  ชายแท้ ชายในอุดมคติกันดีกว่า

            หลักดำเนินชีวิตคู่อย่างถูกต้องและเหมาะสม คือ ชวนกันเข้าวัด จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีงามร่วมกัน จะมีเรื่องธรรมะ เป็นประเด็นพูดคุยความสนใจร่วมกัน เมื่อคุยแล้วจิตใจจะผ่องใสสบายใจ จะทำให้มีศรัทธาศีลเกิดขึ้นเสมอกัน ความคิดเรื่องการให้ การแบ่งปันก็เกิดขึ้น ปัญญาทางธรรมก็เริ่มมี เพราะเป็นหัวข้อเรื่องที่คุยกันได้เพลิดเพลิน

 

“ สังคหวัตถุธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว

ก่อให้เกิดความกลมเกลียวมีสี่อย่าง

หนี่งคือทานการให้ไม่จืดจาง

มอบแด่คนรอบข้างด้วยยินดี

อีกปิยวาจาข้อที่สอง

พูดสมานปรองดองฉันน้องพี่

ไม่ส่อเสียดเผลอไผลในวจี

ไม่เสียดสีทุกคำที่พูดไป

อัตถจริยาข้อที่สาม

พยายามสงเคราะห์มิตรชิดไกลใกล้

สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ชื่นใจ

จิตฝักใฝ่เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

สมานัตตตาวางตัวให้แน่นหนัก

ไม่เลิ่กลั่กหวือหวาหรือหุนหัน

เสมอต้นเสมอปลายคล้ายทุกวัน

พร้อมสรรพมรรยาทงามไม่เปลี่ยนแปลง

เช่นบุปผาโชยกลินไม่สิ้นหอม

เปรียบพยอมลอยน้ำใสไม่เหือดแห้ง

สังคหวัตถุธรรมนำแสดง

ทั้งสี่ข้อมิเคยแล้งจากมิตรธรรม ”

เฟื่องฟ้า

 

------------------------------------------------------------------------

 "อย่ามโน รักแท้มันใหญ่มาก "
ผลงานโดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
วางแผงจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำดังต่อไปนี้
1.ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
http://goo.gl/IG6uUz
2.ร้านนายอินทร์
http://goo.gl/e5JlbF
3.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
http://goo.gl/iX2fZ3
4. ร้านคิโนะคูนิยะ
http://goo.gl/Xh0uua

 Total Execution Time: 0.0061957995096842 Mins