เพลง มงคลชีวิต 38 ประการ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2558

 

พลง มงคลชีวิต 38 ประการ

เพลง มงคลชีวิต 38 ประการ
คำร้อง ปัจจสิขะ
ทำนอง/เรียบเรียง ปัจจสิขะ
ขับร้อง ปัจจสิขะ
ภาพ : กัลยาณมิตร.th

-----------------------------------------------------------------------
เนื้อร้อง :
มาสร้างชีวิตให้เป็นมงคล
มีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิต
ท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิจ
มงคลชีวิต 38 ประการ
1.ไม่คบคนพาล
2.คบบัณฑิต
3.บูชาบุคคลที่ควรบูชา
4.อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
5.มีบุญวาสนามาก่อน
6.ตั้งตนชอบ
7.เป็นพหูสูต
8.มีศิลปะ

ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
มงคลชีวิต 38 ประการ

9.มีวินัย
10.มีวาจาสุภาษิต
11.บำรุงบิดามารดา
12.เลี้ยงดูบุตร
13.สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี
14.ทำงานไม่คั่งค้าง
15.บำเพ็ญทาน
16.ประพฤติธรรม

ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
มงคลชีวิต 38 ประการ

17.สงเคราะห์ญาติ
18.ทำงานไม่มีโทษ
19.งดเว้นจากบาป
20.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
21.ไม่ประมาทในธรรม
22.มีความเคารพ
23.มีความถ่อมตน
24.มีความสันโดษ

ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
มงคลชีวิต 38 ประการ

25.มีความกตัญญู
26.ฟังธรรมตามกาล
27.มีความอดทน
28.เป็นคนว่าง่าย
29.เห็นสมณะ
30.สนทนาธรรมตามกาล 
31.บำเพ็ญตบะ
32.ประพฤติพรหมจรรย์

ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา
มงคลชีวิต 38 ประการ

33.เห็นอริยสัจจ์
34.ทำพระนิพพานให้แจ้ง
35.จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
36.จิตไม่โศก
37.จิตปราศจากธุลี
38.จิตเกษม

ท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิจ
มงคลชีวิต 38 ประการ
มาสร้างชีวิตให้เป็นมงคล
มีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิต
ท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิจ
มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลชีวิต 38 ประการ3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010970155398051 Mins