เพลง แทบเท้ามารดา

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2558

 

เพลง :  แทบเท้ามารดา
คำร้อง :  ตะวันธรรม 
คำแปลภาษาอังกฤษ :  ดร.อนัญญา เมธมนัส
ทำนอง/เรียบเรียง :  ปัญจสิขะ
ขับร้อง :  อังศณา ช้างเศวต
ลำดับภาพ :  กัลยาณมิตร.th

------------------------------------------------------------------

สิ่งที่มีอยู่ในตัวมารดา
ยากจักหาสิ่งใดมาเทียบได้  
นึกถึงแม่ในคราใด 
ฉันสุขใจตลอดเวลา
ดวงตาแม่เมื่อแลดูลูก 
เหมือนสายใยพันผูกดวงชีวี 
ดวงตาใดไม่เหมือนชนนี 
ทั้งปราณีห่วงหาอาทร 
มือของแม่ช่างอ่อนละมุน 
ดั่งปุยนุ่นคอยกอดตระกอง 
เสียงเพลงที่ แม่กล่อมร้อง 
ท่วงทำนองราวทิพย์ดนตรี 

ดวงตาแม่เมื่อแลดูลูก 
เหมือนสายใยพันผูกดวงชีวี
ดวงตาใดไม่เหมือนชนนี
ทั้งปราณีห่วงหาอาทร 

ถึงแม้ไม่ตะวัน  
มีเพียงแม่ฉันยิ้มอยู่เคียงข้าง 
โลกนี้ก็จะใสสว่าง
ให้ฉันเห็นทางที่จะก้าวเดิน 

ฝ่าเท้ามารดา คือหนทางพาสู่สรวงสวรรค์ 
เมื่อกราบแทบเท้าแม่ทุกวัน 
ฉันนอนหลับฝันแต่สิ่งที่ดี 

มือของแม่ช่างอ่อนละมุน 
ดั่งปุยนุ่นคอยกอดตระกอง 
เสียงเพลงที่ แม่กล่อมร้อง 
ท่วงทำนองราวทิพย์ดนตรี 

ดวงตาแม่เมื่อแลดูลูก 
เหมือนสายใยพันผูกดวงชีวี
ดวงตาใดไม่เหมือนชนนี 
ทั้งปราณีห่วงหาอาทร

ฝ่าเท้ามารดา 
คือหนทางพาสู่สรวงสวรรค์
เมื่อกราบแทบเท้าแม่ทุกวัน 
ฉันนอนหลับฝันแต่สิ่งที่ดี 

ฝ่าเท้ามารดา 
คือหนทางพาสู่สรวงสวรรค์ 
เมื่อกราบแทบเท้าแม่ทุกวัน 
ฉันนอนหลับฝันแต่สิ่งที่ดี

เมื่อกราบแทบเท้าแม่ทุกวัน 
ฉันนอนหลับฝันแต่สิ่งที่ดี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029446681340535 Mins