เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ v.3

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558


เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 3
คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิขะ
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : พุทธศิลป์
ใช้เฉพาะในกาสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 3

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ (x4) 
จะมีสิ่งที่ไม่เหมือนยุคนี้อีก 9 ประการ

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนใบ้บ้าปัญญาอ่อน เพราะพระองค์ทรงมีวาจาสุภาษิต
ไม่เคยพูดปดหลอกลวงผู้อื่นเลย

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอด เพราะพระองค์ทรงมองสมณะผู้มีศีล
ด้วยความเคารพรักบูชา มองยาจกวณิพกทั้งหลายด้วยนัยน์ตาและหัวใจ ที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนง่อยเปลี้ยเสียขา เพราะในอดีตกาลที่ผ่านมา 
พระองค์ทรงหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต ซื่อตรงไม่เคยคดโกงผู้ใด

โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะในอดีตกาลพระองค์ทรงถวายคิลานเภสัช
ยารักษาโรคแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่เจ็บป่วยไข้เสมอมา

โลกในยุคนั้นจะไม่มีการขู่อาฆาตมาดร้าย เพราะพระองค์ไม่เคยขู่อาฆาตมาดร้ายใคร 
ให้สะดุ้งตกใจสักครั้งเดียว

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ (x4)
จะมีสิ่งที่ไม่เหมือนยุคนี้อีก 9 ประการ

โลกในยุคนั้นจะมีแต่คนรูปร่างสมส่วนสวยงาม เพราะพระองค์ทรงสละของรักของชอบใจ 
ให้แก่สมณะพราหมณ์และคนยามยากไร้ โลกในยุคนั้นจะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง
เพราะพระองค์ทรงสละช้าง ม้า ราชรถ และยานพาหนะ สำหรับเดินทางให้เป็นทานแด่ผู้ต้องการ

โลกในยุคนั้นจะมีแต่แผ่นดินที่ราบเรียบ ไม่ขรุขระดูสวยงามราวสวรรค์ชั้นฟ้า 
เพราะพระองค์ทรงแผ่เมตตาแด่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยความรักและความจริงใจ

โลกในยุคนั้นจะมีแต่ความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เพราะพระองค์ทรงให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทอง
แด่ชนทั้งหลายโดยทั่วถึงกันอีกไม่นานเท่าไหร่ แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเอง (5รอบ)

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ (x4)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010507504145304 Mins