เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ v.4

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558


เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 4
คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิขะ
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : พุทธศิลป์
ใช้เฉพาะในกาสอนศีลธรรม

-----------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 4

พระศรีอริยเมตไตรย์ (x4)
พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทวิริยธิกพุทธเจ้า
 
ที่สร้างบารมีมายาวนาน 80 อสงไขยมหากัป กับอีกเศษแสนมหากัป
ในทุกครั้งที่พระองค์บำเพ็ญบารมี ได้ตั้งความปรารถนาในใจ 
ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคต ยาวนานถึง 28 อสงไขยมหากัป
และเปล่งวาจาว่า จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ ในอนาคตกาลอีก 36 อสงไขยมหากัป

พระศรีอริยเมตไตรย์ (x4)
จนได้รับพุทธพยากรณ์ จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนอีก
อีก 16 อสงไขยมหากัป กับอีกเศษแสนมหากัป
 
พระองค์ได้ผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต มากว่า 2 ล้านพระองค์
จนได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสมณโคดมพุทธเจ้าเป็นพระองค์สุดท้าย ตอนเป็นอชิตภิกขุผู้บวชใหม่ 
ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปในภัทรกัปนี้...  จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปในภัทรกัปนี้...
 
เมื่อหมดอายุขัยในชาตินั้น ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตร เป็นเทพบุตรบรมโพธิสัตว์ 
บนสวรรค์ชั้นดุสิตาเทวภูมิสวรรค์ชั้นที่สี่ เพื่อรอวันเวลาที่มนุษย์ 
อายุไขย 80,000 ปี ในช่วงกัปไขลง ซึ่งเป็นกาลเวลาที่มนุษย์พอจะเข้าใจในสัจธรรม
 
เมื่อถึงวันสว่างเทวดาหมื่นโลกธาตุ พร้อมกันอาราธนา 
ให้พระองค์เสด็จลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จลงมา จะพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะ คือ กาล, ทวีป, ประเทศ, ตระกูล และพุทธมารดา
 เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่ผ่านมา
 
เมื่อได้เวลาสว่างที่เหมาะสม พระองค์จะเสด็จลงมาบังเกิดขึ้น 
เพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย หมื่นโลกธาตุก็จะหวั่นไหว
 อัศจรรย์ทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นมากมาย เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมา
อีกไม่นานเท่าใด แค่อีกหนึ่งอสงไขย อสงไขยเศษเท่านั้นเอง
พระศรีอริยเมตไตรย์ (x4)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001137900352478 Mins