การสร้างวัดใหญ่

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2558

 

การสร้างวัดใหญ่

 

การสร้างวัดใหญ่
                  ไม่ได้แปลว่า เราจะไปแข่งกับใคร บางคนถามหลวงพ่อว่า  "ที่สร้างใหญ่ๆนี่ จะไปแข่งกับเมกกะหรือ"  ขอยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า  "ไม่ได้แข่ง"

 

 

                   แต่เพราะการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นทำ ตามลำพังไม่ได้ ทุกคนในโลกต้องมีส่วนในการสร้างสันติสุข ต้องช่วยกันทำ สันติสุขที่แท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้นแก่โลก

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
"นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี"

 คำว่า สันติ จึงเป็นสิ่งที่ใครๆ ปรารถนากันทั้งนั้นและทำตามลำพังไม่ได้  ทั่วโลกต้องช่วยกันทำ

 

         

             เพราะฉะนั้นถ้าสร้างเล็กๆมันก็ไม่พอที่จะรองรับและต้องจำไว้ว่าสิ่งดีๆ เริ่มต้นที่นำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่๗ตรงนี้เท่านั้น ถ้าทุกคนทั่วโลกทำตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวสันติสุขจะบังเกิดขึ้นทันตาเห็น ก่อนที่เราจะหลับตาลาจากโลกนี้ไป

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
5 กันยายน พ.ศ. 2547
จากหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร3

 

 

 Total Execution Time: 0.0011905312538147 Mins