เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ v.1

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558


เพลง พระศรีอริยเมตไตรย์ V.1
คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง : ธนัช สุวรรณบุบผา
ขับร้อง : ปัญจสิขะ
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : พุทธศิลป์
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

----------------------------------------------------------------------

--เนื้อเพลง พระศรีอริยเมตไตรย์---

เราเกิดมาช้าเกินไป จึงได้ยินแค่เรื่องราว
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา
เราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ อีกทั้งพุทธลีลา
ไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนา โปรดเราให้ได้บรรลุธรรม
แต่อีกไม่นานเท่าใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า
ผู้ทรงมีพระฉัพพรรณรังสี แผ่ครอบไปหมื่นโลกธาตุ ตลอดเวลา ทรงพระนามว่า
พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ( 2 รอบ)

พระองค์ท่านจะบังเกิดขึ้นมาใหม่ เมื่อมนุษย์อายุขัยได้ 8 หมื่นปี
ทรงสร้างบารมีมายาวนาน กว่า 80 อสงไขย จะมีผู้บรรลุธรรมมากมาย
พระศาสนาจะยืนยาวได้เกือบ 2 แสนปี
โลกจะเป็นดั่งคล้ายสรวงสวรรค์
เป็นโลกแก้วแห่งความอัศจรรย์ ที่มีแต่ความศิวิไลซ์
พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ( 2 รอบ)

 

(บทพูด ) พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ ผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติ พร้อมรัตนะ 7 ประการอันเกรียงไกร อีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

 

ออกบวชด้วยใจที่เลื่อมใส ในพระบรมศาสดา
ยากหนักหนาที่ผู้มีบุญญาบารมี
จะบังเกิดขึ้นมากมายในยุคสมัยเดียวกัน
โอ้ ! อัศจรรย์... โอ้ ! อัศจรรย์...
โลกในอุดมคติ ยุคเหนือความฝันจะบังเกิดขึ้นมา อีกไม่นาน
แค่อีก 1 อสงไขยเศษ แค่อีก 1 อสงไขยเศษ แค่อีก 1 อสงไขยเศษเท่านั้นเอง (2 รอบ)
พระศรีอริยเมตไตรย์ พระศรีอริยเมตไตรย์ อีก 1 อสงไขยเศษเท่านั้นเอง

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.092111682891846 Mins