ชีวิตคุณเริ่มต้นหรือยัง?

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

 

ชีวิตคุณเริ่มต้นหรือยัง?

 

ชีวิตคุณเริ่มต้นหรือยัง?
         แม้ชีวิตจะเดินทางมายาวไกล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือไปไกลถึงดวงดาว ก็ยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่า “เดินทาง” เพราะชีวิตไม่ได้เริ่มต้นด้วยระยะทาง ตัวเลข หรือกาลเวลา ดังที่เคยเข้าใจกัน
         แต่วันใด..หากเราได้นั่งหลับตาเบา ๆ ทำกายให้สบาย ทำใจให้สงบ จรดใจนิ่ง ๆ ที่ศูนย์กลางกาย จนเข้าถึง
ดวงปฐมมรรค หรือ ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์
          วันนั้น...จึงจะถือว่า “ชีวิตได้เริ่มต้นแล้ว” คือเริ่มต้น เปิดประตูไปสู่หนทางพระนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์
        ขอเชิญเริ่มต้นชีวิต โดยร่วมเป็น ๑ ล้านคนแรก ในการ นั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมง เพื่อความสุขสงบที่แท้จริงของตัวเราและโลกใบนี้..

 

 

ฉบับที่ ๑๔๑
 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 Total Execution Time: 0.0010079026222229 Mins