ผู้สร้างสรรค์โลก

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2548

 

ผู้สร้างสรรค์โลก

 

“ผู้ใด เมื่อผู้อื่นล่วงเกินอยู่
ตนเองกับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้
ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นอาภาระ
เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม”


 

กัสสปมันทิยชาดก ๒๗/๑๓๓

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00085681676864624 Mins