อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2558

 

 อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ

1.ทำให้มีความอดทน สามารถดูสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวได้

2.ทำให้มีความอดทน ในความร้อน ความหนาว เป็นต้น

3.ทำให้เห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และความเป็นอสุภะของร่างกาย

4.ทำให้สามารถบรรลุปฐมฌาน

5.ทำให้อยู่เป็นสุข

6.นำไปสู่อมตะหรือพระนิพพาน เมื่อนักศึกษาได้ศึกษากายคตาสติแล้ว ขอให้ได้นำเอาหลักการและวิธีการไปปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบหยุดนิ่ง และเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 Total Execution Time: 0.021206283569336 Mins