โอวาทหลวงปู่วัดปากน้ำ 2 โดยสิงหล

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

โอวาทหลวงปู่วัดปากน้ำ 2  โดยสิงหล

 

โอวาทหลวงปู่วัดปากน้ำ 2  โดยสิงหล          

1สค.58 เล่าเรื่องโดยพระเตชะวัน อาภากโร (อดีตเป็นเณรจุลณี)
               ไอ้จุลณีมึงรู้หมด ชาตินี้มึงจะขนาดไหนวะนี่ แล้วท่านก็บอกว่า ผู้สืบทอดจะมาเรียนวิชชาของหลวงพ่อ มาทำวิชชาต่อเพื่อไม่ให้มารมาลบล้าง วิชชาของหลวงพ่อ วิชชาจะไม่มีวันหมด ตรงนี้มันคือรอยต่อ ถ้าหากว่าไม่มีใครสืบทอด วิชชาหลวงพ่อก็จะหมด เพราะมารมันบังหมด นอกจากหลวงพ่อต้องกลับมาเกิดอีก แล้วมาทำวิชชาอีก ถ้าหากว่า ตรงนี้รอดพ้นจากมารไปได้เราก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้ว ท่านพูดอย่างนี้นะ ท่านบอกว่า ต้องไปนิมนต์มาจากชั้นดุสิต คนนี้เป็นคนที่มีบุญญาธิการ ผิวจะดีมาก รูปร่างดี หน้าตาจะสวยมากอย่างกับเทพบุตร แล้วองค์นี้จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก และจักรวาลเลย ผู้สืบทอดจะมาสร้างสถานที่ที่ไม่ค่อยจะเหมือนวัดไทยเท่าไหร่ แต่คนทั้งโลกจะเข้าใจได้ว่า เป็นสถานปฏิบัติธรรม คนจะมากันมาก มาทำวิชชา มากันทั่วโลก เราจะเป็นแม่ทัพใหญ่ในฝ่ายขาว สถานที่นี้จะอยู่ทางทิศเหนือไม่ใกล้ไม่ไกล พอไปพอมาจากวัดปากน้ำ องค์นี้จะมารับวิชชาจากหลวงพ่อไป แล้วท่านก็บอกว่า พ่อนี้อยู่ไม่ทันหรอก อยู่ไม่ถึงจังหวะนั้น แล้วหลวงพ่อก็ยังหันมาทางผมด้วยว่า ให้เราเร่งทำวิชชาด้วยจะได้ช่วนเขา วิชชาของหลวงพ่อจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้

 

 

 (บุคคลยุคต้นวิชชา เล่ม1)

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012056827545166 Mins