อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

 

 อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

 

บทแผ่เมตตา......

          คำว่า เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาให้เขามีความสุข แผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า
         การแผ่เมตตาเป็นเรื่องที่จะละเลยไม่ได้ ทุกๆครั้งที่เราได้บำเพ็ญกุศลมาแล้ว จงแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเจตนาเพื่อช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ ให้มีความสุข ผลแห่งความสุขที่เขาได้รับจะกลับมาสนองแก่เราเอง ทำให้เราประสบความสุขยิ่งๆขึ้นเช่นเดียวกัน จะต้องแผ่เมตตาตัวเองก่อน ทำใจตนให้เป็นสมาธิเป็นกุศล แม้ว่าจิตใจเราเวลานั้นจะหม่นหมองในเคราะห์กรรม ที่เรากระทำเองหรือผู้อื่นกระทำให้ก็ขอให้ทำจิตให้เป็นกุศล

 อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

1. นอนหลับเป็นสุข

2. ตื่นขึ้นก็เป็นสุข

3. ไม่ฝันร้าย

4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

5. เป็นที่รักของอมนุษย์(ยักษ์)

6. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา

7. ศัสตราวุธ ไฟป่า ยาพิษ ไม่อาจทำอันตรายได้

8. เมื่อได้ปฏิบัติธรรมสมาธิจะเกิดเร็ว

9. มีหน้าตาผ่องใสเบิกบานเป็นปกติ

10. ไม่หลงตาย

11. เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในพรหมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.015426850318909 Mins