กุศลมูล ๓ อย่าง

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

กุศลมูล ๓ อย่าง

 

กุศลมูล ๓ อย่าง คือ
 ๑. อโลภะ   ไม่อยากได้
 ๒. อโทสะ   ไม่คิดประทุษร้ายเขา
 ๓. อโมหะ   ไม่หลง
   

  ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗

 

 

 

 Total Execution Time: 0.026361417770386 Mins