ผู้ถูกหลอกลวง

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2548

 

ผู้ถูกหลอกลวง

ผู้ถูกมานะหลอกลวง เศร้าหมองอยู่ในสังขาร

ถูกลาภและความเสื่อมลาภย่ำยี ย่อมไม่ลุถึงสมาธิ


 

ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๓

 

 Total Execution Time: 0.0022119998931885 Mins